Samen vooruit in de circulaire economie:
CIRCLES inspireert en ondersteunt u met tools en praktische kennis

Masterclass Circulair Inkopen & Monitoring

Vergroot uw slagkracht & skills

Circulair inkopen is een katalysator voor het bereiken van een circulaire economie. Daarom hebben veel overheden afgesproken om al zeer binnenkort een substantieel deel van hun totale ‘spend’ circulair in te kopen. Met de juiste aanpak biedt het grote mogelijkheden om naast circulariteit andere maatschappelijke meerwaarde te creëren, omdat het sluiten van kringlopen altijd invloed heeft op het natuurlijk, intellectueel en sociaal kapitaal. Circles heeft in opdracht van de provincie Gelderland daarom het programma “Circulair Inkopen: Masterclasses & Monitoring” ontwikkeld.

Doel & ambitie van deze masterclass

De masterclass is erop gericht dat de deelnemers zelfstandig kwalitatief hoogwaardige circulaire aanbestedingen kunnen uitvoeren en het bijbehorende certificaat kunnen ontvangen. Inkopers, beleidsmedewerkers en opdrachtgevers (Bestuur) krijgen praktische handvatten hoe zo circulair mogelijk kan worden ingekocht. Geen theoretisch verhaal, maar juist veel praktijkcases, tips en een focus op continue verbetering. Daarnaast profiteert u van ervaringen van (voorgaande) deelnemers en de trainers.

Het programma

Het programma bestaat uit drie onderdelen:

 • Masterclasses
 • Monitoring & benchmarks
 • Intervisie en doorontwikkeling
Ad 1. Vier masterclasses
In vier masterclasses wordt aan de hand van een populaire inkoopmethode, Rapid Circular Contracting (RCC), duidelijk gemaakt welke aspecten bij circulair inkopen anders zijn dan bij een traditionele methode. Dit gebeurt met behulp van praktijkcases, zodat er meteen ‘hands-on’ geoefend kan worden. Circles heeft diverse actuele voorbeelden op het gebied van Grond-, Weg- en Waterbouw en Facility Management beschikbaar, maar de deelnemers worden aangemoedigd om zelf ook casuïstiek in te brengen. Daarbij wordt aandacht besteed aan (verschillen in) de vraagstelling / formulering van de ambities, de gunningssystematiek, uitwerking van de circulaire oplossing en de invulling van gelijkwaardig partnerschap met de opdrachtnemer tijdens de uitvoering. Hoewel inkoop in deze masterclass centraal staat, gaan we ook in op de rol van andere, interne stakeholders. Voor meer informatie over de inhoud van de masterclasses verwijzen we naar ‘Overzicht inhoud masterclasses’.
Ad 2. Monitoring & benchmarks
De ontwikkelingen – en daarmee mogelijkheden – binnen de circulaire economie gaan snel. Deze masterclass is tevens bedoeld om optimaal te kunnen profiteren van opgedane kennis bij collega’s. Dat start met meten, bijhouden wat de voortgang is in circulair inkopen binnen uw regio. In opdracht van de provincie Gelderland heeft Circles daarom een Monitoring tool ontwikkeld om u daarbij te helpen. Deze wordt als onderdeel van dit programma het eerste jaar gratis ter beschikking gesteld. Met behulp van de tool wordt gemeten wat de stand van zaken bij uw gemeente is op verschillende niveaus:
 • Communicatie met stakeholders over Circulaire Economie
 • Acties binnen de belangrijkste inkoop categorieën
 • Meetbare resultaten van die acties
 • Koppeling Circulaire Economie binnen (inkoop)beleid
 • Integratie in (regionale) ketensamenwerking
Deze worden bovendien vergeleken met de andere deelnemers, zodat eventuele verbeterpunten zichtbaar worden en van elkaar geleerd kan worden, zie ook de intervisie bijeenkomsten hieronder.
Ad 3. Drie Intervisiebijeenkomsten en doorontwikkeling
De masterclasses zijn erop gericht dat de deelnemers een goede theoretische basis en vooral veel oefening krijgen. Echter, de praktijk kan weerbarstig zijn. Daarom is het essentieel dat de deelnemers begeleid worden in ‘hun eigen’ aanbestedingen. Onderdeel van het aanbod is dat de eerste drie intervisiebijeenkomsten worden ondersteund door een Circles-trainer. Tijdens die intervisiebijeenkomsten worden de leerpunten met elkaar besproken, zodat het niveau van Circulair Inkopen in de regio toeneemt. Dit zal ongetwijfeld merkbaar zijn in een spannende strijd om de Circulair Inkopen Award die weer uitgereikt zal worden aan de best presterende circulaire gemeente.

Opbrengsten

 • Inzicht in wat er in de praktijk al mogelijk is qua circulariteit en innovatie
 • Leren werken met de innovatieve inkoopmethodiek ‘Rapid Circular Contracting (RCC)’
 • Inspiratie en uitwisseling rondom cases van collega gemeenten
 • Hands-on aan de slag met eigen cases
 • Tools & tips om stakeholders te betrekken
 • Het inrichten en gebruiken van de gratis Monitoringstool
 • Mogelijkheden tot benchmarking

Ons aanbod, uw investering

De provincie Gelderland heeft een deel van de ontwikkelings- en uitvoeringskosten van het programma voor haar rekening genomen. Hierdoor blijft de bijdrage voor deelnemende gemeenten beperkt tot 3300 Euro. Voor dit bedrag kunnen drie deelnemers per gemeente worden opgeleid, inclusief de gratis monitoring tool (voor het eerste jaar) en het begeleiden van de drie intervisiebijeenkomsten door Circles.

De masterclass heeft een algemene toepasbaarheid op verschillende inkoopterreinen. Of het nu diensten, kantoorinrichting of openbare ruimte betreft, circulair inkopen biedt overal mogelijkheden. Met deze investering kunt u het circulair inkoopbeleid dus breed borgen binnen uw gemeente en impact realiseren: een prachtige aanbieding!

Planning & aanmelden

De eerste Masterclasses zullen in mei 2019 starten, de precieze datum is afhankelijk van de regio waar u als gemeente aan deelneemt. De intervisiesessies beginnen in het najaar van 2019. We sluiten de masterclass af met de overhandiging van het certificaat van deelname.
Als u met een eigen groep wilt deelnemen, bijvoorbeeld voor een specifieke sector waar u met buurgemeenten samen optrekt, is dat ook mogelijk. Neem contact op via het onderstaande contactformulier voor meer informatie over de regionale Masterclasses of voor maatwerk. Direct plaatsen reserveren mag natuurlijk ook. De namen van de drie collega’s kunt u later doorgeven.

Contactformulier Masterclass Circulair Inkopen & Monitoring

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.