Samen vooruit in de circulaire economie:
CIRCLES inspireert en ondersteunt u met tools en praktische kennis

U wilt…

…Innoveren met grondstoffen

Elk bedrijf kan profiteren van de circulaire economie en steeds meer bedrijven doen dat al. Producenten van ingewikkelde producten met waardevolle grondstoffen erin verwerkt, zoals elektronica en metaalproducten, zijn er al volop mee bezig. In de textiel- en kledingindustrie ontstaan steeds meer initiatieven. De chemische sector richt zich steeds meer op biobased alternatieven als vervanging voor fossiele grondstoffen en de afvalverwerkende industrie herpositioneert zich als grondstofleverancier.

Zelfs voor bedrijven in de (zakelijke) dienstverlening biedt de circulaire economie kansen op omzetgroei. Denk aan de financiering en logistiek van de spullen die zij gebruiken. Daarnaast kunnen zij, door circulaire principes als uitgangspunt te kiezen in hun inkoopbeleid, flinke besparingen realiseren.

Kansen voor u

Wereldwijd is er 4500 miljard Euro aan ‘waste’ (grondstoffen, capaciteit, waarde, levenscyclus) wat verloren gaat aan verspilling.
Door hechte (cross-sectorale) samenwerkingsverbanden worden bedrijven veel beter bestand tegen de toenemende volatiliteit in de markt, zoals sterk fluctuerende grondstoffenprijzen en afnemende leveringszekerheid.
Het behoud van waarde door toepassing van circulaire principes kan binnen de EU volgens adviesbureau McKinsey elk jaar € 500 miljard opleveren.

Het toepassen van circulaire principes biedt flinke groeikansen voor het aantal banen in de logistieke sector en (de)montage.
Van verkoop naar “uitleen” is de ultieme vorm van klantenbinding. Hechte klantrelaties en nieuwe commerciële vormen geven producenten en leveranciers waardevolle informatie over de klant.

Risico’s

De circulaire economie vergt een radicale aanpassing van de productie, gebruik en verwerking van producten. Bedrijven zullen zowel bedrijfsprocessen als –modellen stevig moeten veranderen, zonder garantie op succes. Daarvoor is (persoonlijk) leiderschap, kennis, tijd, geld, draagvlak en samenwerking nodig.

Het is nog geen bedrijf gelukt om daadwerkelijk alle grondstoffen van een product zonder kwaliteitsverlies terug te brengen in de keten. Sommige producten zijn wel gemaakt om hergebruikt te worden, maar het blijkt financieel en logistiek gezien (nog) lastig om de producten terug te halen na de gebruiksfase (omgekeerde distributie).

De circulaire economie kan consumenten de motivatie ontnemen om zuinig om te gaan met hun spullen. Als de producten veel energie gebruiken, kapot gaan of gestolen worden, krijgen ze immers toch een nieuw exemplaar.

Een te nauwe focus op de benodigde technische innovatie leidt de aandacht en middelen af van waar deze echt nodig zijn: bij de sociale innovatie. Nieuwe samenwerkingsvormen, beloningsstructuren en verdienmodellen zijn de werkelijke kernaspecten van de circulaire economie.

Aan de slag

Start met het inzicht krijgen in de massabalans van uw bedrijf. CIRCLES kan u ondersteunen met kennis van levenscyclusanalyses (LCA’s) en het vinden van geschikte ondersteuning hierbij.

Krijg inzicht in de kritische grondstoffen voor uw bedrijf. De applicatie hiervoor komt binnenkort beschikbaar.

Ga naar één van de workshops die CIRCLES met haar partners organiseert (zie Agenda).
Wilt u aan de slag met één of meerdere grondstofstromen dan kunt u gebruik maken van de AcCElerator.

 

…Circulair inkopen

Het bedrijfsleven kan binnen de circulaire economie een rol spelen als ontwikkelaar, producent en verkoper van duurzame producten en diensten. Maar juist ook de inkoopkant van een organisatie kan circulaire concepten bij leveranciers aanwakkeren. Niets is immers zo prikkelend als een marktvraag.

De essentie van circulair inkopen is dat de inkoper borgt dat de producent (of een andere verwerkende partij) de producten of materialen aan het einde van de levensduur of de gebruiksfase, weer (optimaal) in een nieuwe cyclus kan inzetten.

Mogelijke modellen

Een goede verwerking borgen kan door bij de inkoop de nadruk te leggen op de verlangde prestatie in plaats van het afnemen van een product, het zogenaamde pay per use-model. De producent blijft eigenaar van het product en kan aan het einde van de levensduur het product terugnemen en (op onderdelen) hergebruiken. Waarom zou je bijvoorbeeld een mobiele telefoon bezitten, terwijl je alleen gebruikmaakt van de dienst die deze je levert, namelijk bellen?

Maar hetzelfde kan gelden voor een koelinstallatie (dienst: koelen) of een tapijt (dienst: loopcomfort). Zie het praktijkvoorbeeld van architectenbureau Rau.

Een andere mogelijkheid is vastleggen in de koopovereenkomst dat de producent het product na gebruik tegen bepaalde voorwaarden weer terugkoopt en hoogwaardig hergebruikt (koop/terugkoop). Dit kan bijvoorbeeld interessant zijn indien het gebruiksgedrag van de klant een factor van belang is. Zo kan voorkomen worden dat producten onwenselijk worden behandeld omdat ze wel (tijdelijk) in eigendom zijn.

Een inkoper kan ook zorgen dat hij voor de producten die hij inkoopt kanalen beschikbaar heeft die na gebruik voor een goede verwerking kunnen zorgen. Deze methode kan worden gebruikt voor producten die te weinig waarde hebben voor een gebruiksovereenkomst of om te worden teruggekocht, maar waarvan een goede verwerking wel essentieel is.

Meerwaarde

Circulair inkopen kan meerwaarde opleveren voor zowel klant als producent. De klant creëert voorwaarden voor de zorgeloze beschikking over een juiste prestatie tegen een scherpe prijs. De leverancier transformeert zijn vaak kortstondige – op verkoop gebaseerde – relatie naar een op waarde gebaseerde langetermijnrelatie: een partnership waarin transparante belangen en wederzijdse loyaliteit centraal staan.

Daarnaast behoudt de producent de toekomstige beschikking over zijn grondstoffen. Aangezien de beschikbaarheid en stabiele prijs hiervan meer en meer onder druk komen te staan, creëert dit toekomstzekerheid en concurrentievoordeel.

Wegwijzer Circulair Inkopen

De Wegwijzer Circulair Inkopen is ontwikkeld door MVO Nederland en TurnToo in samenwerking met verschillende professionals. Dit naar aanleiding van het CEBOOSTcamp 2013. Circulair inkopen wordt namelijk nog weinig toegepast, maar kan wel tot grote (maatschappelijke) winst leiden. Deze wegwijzer wordt de komende tijd nog verder geoptimaliseerd. (BRON: MVO Nederland)

Aan de slag

Bekijk de Wegwijzer Circulair Inkopen, klik hier.