Samen vooruit in de circulaire economie:
CIRCLES inspireert en ondersteunt u met tools en praktische kennis.

Masterclasses Circulair Inkopen

Datum/Tijd
08-10-2018
14:00 - 17:00


In de Masterclasses Circulair Inkopen gaan we in op zaken als: Wat is circulair inkopen anders dan gewoon aanbesteden? Hoe vraag ik circulair uit? Wie kan mij daar bij helpen? Zitten inkoopregels ons daarbij niet in de weg? Hoe kan ik zorgen dat alle lagen van onze organisatie meedoen?
Leren met en van elkaar in masterclasses waarin er veel aandacht zal zijn voor praktijkvoorbeelden. Om de transitie te versnellen dagen we gemeenten uit om geslaagde en minder geslaagde ervaringen met elkaar te delen, zodat we kennis en kunde verspreiden en de transitie naar een circulaire economie echt samen op gang brengen. Daarbij hebben we ook aandacht voor de verschillende rollen die verschillende functionarissen – zoals bestuurders, inkopers, uitvoerende medewerkers en beleidsmakers – zelf en met elkaar vervullen. Uiteindelijk streven we allen hetzelfde doel na, en zijn we samen meer dan de som der delen.

Waarom Masterclasses voor bestuurders en leidinggevenden?
Circulair economie is voor velen nog een vaag begrip. Veelal is er een wil om ‘iets met het onderwerp’ te doen, maar heeft men nog weinig handvatten of concrete acties om als gemeente te de circulaire economie te faciliteren en aan te jagen.
Met de CI Monitor én Masterclasses maken we circulair inkoop behapbaar en concreet toepasbaar. De CI Monitor helpt gemeenten inzicht te krijgen in hun eigen inkoopbeleid, het maakt de interne ontwikkeling rondom circulair inkopen over de tijd inzichtelijk en relateert dat aan de provinciale en landelijke trend.
Op deze manier wordt interne en externe verantwoording mogelijk en dit maakt het voor de beleidsmakers, het college en de raad mogelijk op dit onderwerp te sturen. Met de informatie die met de CI Monitor gegenereerd wordt, kan het bestuur doelen stellen (waar staan we nu en waar willen we over 3 en 5 jaar staan?) en tijdig bijsturen wanneer doelstellingen niet gehaald dreigen te worden.

Waarom Masterclasses voor uitvoerende afdelingen?
In de CI Monitor wordt gevraagd naar de stand van zaken op strategisch en operationeel niveau. Gespecificeerd naar beleid, communicatie en inkoopcategorieën wordt door de gemeente aangeven waar zij staat en aan werkt op het gebied van Circulair Inkopen. De vragen in de monitoringssoftware leiden de gemeentelijke medewerkers gericht langs de meest impactvolle circulaire elementen, van GWW tot gebouwen en van hardware tot transport. Tijdens het invullen wordt duidelijk op welke gebieden een gemeente sterk scoort en op welke onderdelen nog (veel) te ontwikkelen valt. Het invullen van de CI Monitor draagt daardoor niet alleen bij aan het bewustzijn en het (h)erkennen van de samenhang tussen de verschillende onderdelen, maar biedt ook handvatten om gericht op voort te bouwen, waardoor het helpt bij het systematisch verbeteren en opschalen van circulair inkopen.

Planning en aanmelding
Voor de zomervakantieperiode willen we alle Gelderse gemeenten uitnodigen voor deelname aan de masterclass, maar ook gemeenten buiten Gelderland kunnen meedoen. We organiseren op 8 oktober vanaf 14.00 uur een informatie bijeenkomst voor geïnteresseerde medewerkers en leidinggevenden binnen gemeenten. Na de introductiebijeenkomst stellen we op basis van de aanmeldingen een schema op voor de masterclasses, die in oktober en november gehouden zullen worden. Vanaf dat moment ontvangen deelnemende gemeenten ook de inloggegevens en kunnen gemeenten beginnen met het invullen van hun gegevens in de CI Monitor. Begin 2019 vindt de afsluitende bijeenkomst plaats en kort daarvoor ontvangen alle deelnemers hun rapportage.

Aanmelden