Samen vooruit in de circulaire economie:
CIRCLES inspireert en ondersteunt u met tools en praktische kennis

Circulair innoveren

Circulair innoveren is noodzakelijk, maar biedt ook kansen. We nodigen lead productiebedrijven of bedrijventerreinen uit om samen met CIRCLES, het netwerk van circulair ondernemen in Oost-Nederland, NU een innovatietraject te starten.

Natuurlijk wordt uw organisatie niet van de ene op de andere dag circulair. Maar u moet ergens beginnen. Daarvoor is het innovatietraject in het bijzonder bedoeld. Organisaties die vinden dat ze ‘iets’ met circulariteit moeten en het gevoel hebben dat daar kansen liggen, maar niet weten waar te beginnen. CIRCLES biedt een programma aan dat dit in kaart brengt en concrete handvatten oplevert.

Voor de snelle reageerders hebben wij een mooi aanbod: 40 procent subsidie op een circulair innovatietraject!

Dit aanbod is niet onbeperkt. De eerste zes bedrijven die zich aanmelden voor een circulair traject komen in aanmerking voor een subsidie van maximaal 40 procent van de totale kosten. Dit loopt op tot € 4.000,-, bij een totale investering van € 10.000,- in een AcCElerator traject.

Ja ik wil meer weten

Direct contact opnemen? Bel dan vandaag nog met Jack de Kraaij 06 – 236 544 2 of Christian Lorist 06 – 515 550 21.

Wat deden Auping en SolidPack met deze subsidie?

Met de regiopilot circulaire economie Oost-Nederland is succesvol aangetoond dat het mogelijk is om waarde te creëren door innovatieve coalities te smeden en ketens circulair te maken. Auping, SolidPack en Interface hebben laten zien dat het mogelijk is om de kringloop en de businesscase te sluiten door grondstoffen uit de regio te halen, te recyclen en lokaal te produceren. Samenwerking in de keten is de sleutel tot deze successen.

Het in Deventer gevestigde Koninklijke Auping is producent van bedden, boxsprings en matrassen en streeft in de volle breedte naar een duurzame, circulaire bedrijfsvoering. In de duurzaamheidsagenda staat dat het bedrijf in 2020 alleen nog 100% recyclebare producten wil maken. Om hier te komen heeft Auping in het afgelopen jaar belangrijke stappen gezet naar o.a. het gebruik van recycled aluminium. De productie van bed-onderdelen van nieuw aluminium, vond plaats in Vietnam. Om volledig circulair te worden en goed in de keten te kunnen samenwerken en innoveren, is productie dicht bij huis aantrekkelijk. Naast deze, zijn er voor Auping ook andere voordelen. Zo kan er veel sneller worden geschakeld: onderdelen uit Vietnam zijn ruim tien weken onderweg, waardoor aanpassingen traag kunnen worden doorgevoerd. Daarnaast is er een zeer grote reductie van de transportafstanden. Die zijn verkort van 1,5 miljoen naar 33.000 km per jaar. Dat zorgt voor een CO2-reductie van 74%.

Het in Loenen gevestigde SolidPack Packaging is producent van ‘food-grade’ kartonverpakkingen. Haar duurzaamheidsbeleid is primair gericht op het realiseren van ‘zero waste’ en het beperken van de uitstoot van CO2 tot een minimum. Voor de zuivering van het afvalwater van SolidPack wordt momenteel ureum en fosforzuur toegevoegd. Aangezien het toevoegen van deze nutriënten niet duurzaam is, is het idee ontstaan om te zoeken naar alternatieven. Na een proces van scouten en screenen lag een potentiële oplossing vrijwel voor de neus van de onderzoekers, namelijk de lokale rioolwaterstromen. De daarin aanwezige nutriënten konden worden gebruikt om de cyclus te sluiten. Dit leidt tot een duurzame aanpak en lagere kosten.

Wat biedt CIRCLES?

De experts van CIRCLES helpen u verder met kennis, tools en netwerk voor grondstofketens. Om het smeden van innovatieve coalities in de ketens van productiebedrijven of bedrijventerreinen te versnellen, heeft CIRCLES een AcCElerator ontwikkeld. Dit is een intensief programma voor lead productiebedrijven of bedrijventerreinen, die bij de koplopers willen horen in de transitie naar een circulaire economie. Met een gestructureerde aanpak wordt toegewerkt naar een sluitende business- en value case in de keten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

  1. een analyse van uw grondstofketens, alternatieven, technieken en partners
  2. het benaderen en committeren van potentiele ketenpartners
  3. realiseren van circulaire verbeteringen
    • werksessies met experts om circulaire innovaties in de keten mogelijk te maken
    • het begeleiden van overleg met publieke en private stakeholders
    • het helpen opstellen van een business en value case

Niemand kent uw business beter dan u zelf, dus (uiteraard) hebt u zelf het stuur in handen. De AcCElerator helpt u uw eigen business toekomstbestendiger te maken. Niet door rapporten, maar door praktisch met u aan de slag te gaan met het realiseren van de circulaire verbeteringen. Nogmaals, zie bijgevoegde voorbeelden en we hebben er meer!

Gebundelde kennis door CIRCLES

In Oost-Nederland is de afgelopen jaren veel kennis en ervaring op het gebied van circulaire economie opgedaan en gebundeld door CIRCLES. CIRCLES is een niet-commerciële samenwerking van maatschappelijke organisaties, overheden, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven. Door die bundeling van kennis kunnen we u helpen met het verkennen van de mogelijkheden en zelfs met het maken van concrete vervolgstappen.

Een praktische mogelijkheid om te starten is door (een van) uw eigen grondstofketens in kaart te brengen en daar (circulair) grip op te krijgen. Welke circulaire innovaties zijn kansrijk, welke (keten)partners kunnen daarbij helpen en welke ketens eigenlijk? Een aantal bedrijven is u al voorgegaan en heeft daar verrassende inzichten en successen door verkregen. Bijvoorbeeld door nieuwe opdrachten, maar ook toegenomen bedrijfszekerheid of zelfs kostenbesparing.