Category Archives: Projecten

Het in Deventer gevestigde Koninklijke Auping is producent van bedden, boxsprings en matrassen en streeft in de volle breedte naar een duurzame, circulaire bedrijfsvoering. In de duurzaamheidsagenda staat dat het bedrijf in 2020 alleen nog 100% recyclebare producten wil maken. Om hier te komen heeft Auping in het afgelopen jaar belangrijke stappen gezet naar o.a. het gebruik van recycled aluminium. De productie van bed-onderdelen van nieuw aluminium, vond plaats in Vietnam. Om volledig circulair te worden en goed in de keten te kunnen samenwerken en innoveren, is productie dicht bij huis aantrekkelijk. Naast deze, zijn er voor Auping ook andere voordelen. Zo kan er veel sneller worden geschakeld: onderdelen uit Vietnam zijn ruim tien weken onderweg, waardoor aanpassingen traag kunnen worden doorgevoerd. Daarnaast is er een zeer grote reductie van de transportafstanden. Die zijn verkort van 1,5 miljoen naar 33.000 km per jaar. Dat zorgt voor een CO2-reductie van 74%.

Bekijk hier de resultaten van de Auping case.

Het in Loenen gevestigde SolidPack Packaging is producent van ‘food-grade’ kartonverpakkingen. Haar duurzaamheidsbeleid is primair gericht op het realiseren van ‘zero waste’ en het beperken van de uitstoot van CO2 tot een minimum. Voor de zuivering van het afvalwater van SolidPack wordt momenteel ureum en fosforzuur toegevoegd. Aangezien het toevoegen van deze nutriënten niet duurzaam is, is het idee ontstaan om te zoeken naar alternatieven. Na een proces van scouten en screenen lag een potentiële oplossing vrijwel voor de neus van de onderzoekers, namelijk de lokale rioolwaterstromen. De daarin aanwezige nutriënten konden worden gebruikt om de cyclus te sluiten. Dit leidt tot een duurzame aanpak en lagere kosten.

Bekijk hier de resultaten van de Solidpack case.

Je moet als gemeente zorgen dat je duurzaam inkoopt. Dat kun je verbijzonderen met eisen rondom biologisch, of fair trade. Maar sinds kort is er nóg een smaak voor gemeentelijke inkopers: circulair. De centrale overheid heeft in een motie in de Tweede Kamer uitgesproken dat alle overheden minimaal 10% circulair moeten gaan inkopen. Verschillende gemeenten zijn inmiddels bezig om circulariteit op te nemen als een van de basisvoorwaarden binnen hun aanbestedingsbeleid. Zo heeft de gemeente Wageningen de ambitie 100% circulair te gaan inkopen. Ook de gemeente Enschede is er, samen met de gemeente Losser, serieus mee aan de slag en gaat alle drankjes circulair inkopen.
Geen waardevermindering
Circulair inkopen is een relatief nieuw onderwerp waarin Nederland internationaal geldt als een van de koplopers. In de circulaire economie bestaat afval niet. Alles wat gebruikt wordt aan grondstoffen, materialen en (rest-)producten wordt hergebruikt. En bij dat hergebruiken moet worden voorkomen dat er waarde vermindering optreedt, zoals bij een betonnen gebouw dat na de sloop alleen nog maar als fundering onder een snelweg kan worden gebruikt. Dat noemen we downcycling, terwijl we minimaal op zoek zijn naar waarde behoud en liever nog naar upcycling, waarbij bijvoorbeeld een designtafel wordt gemaakt van sloopbeton, door het slim te kraken en hoogwaardig nieuw in te zetten.
Eerste gemeente
De Enschedese wethouder Eelco Eerenberg (D66, financiën) was op een bijeenkomst van de G32 meteen onder de indruk van circulair inkopen. Hij vroeg twee ambtenaren zich erin te verdiepen en tegelijkertijd werd ook iemand van facilities enthousiast. Voorgesteld werd om de eerstvolgende aanbesteding als pilot ‘circulair’ aan te besteden. Dat werd de inkoop van koffie. Door dit snelle handelen werden Enschede en Losser de eerste gemeenten die koffie en thee, of zoals de gemeente het zelf zegt ‘de warme- en koude drankvoorziening’ circulair aanbesteedt.
Vaker inzetten
De Stichting Circulaire Economie heeft een aanbestedingsmethode ontwikkeld, Rapid Circular Contracting, waarvoor ondersteuning is gekregen vanuit het Europese programma REBus. Daarin is deze aanbesteding een pilot. Enschede wacht de resultaten af om te kijken of deze methode vaker ingezet kan worden. Onlangs sprak de Tweede Kamer zich al uit om gemeenten aan te sporen vaker circulair in te kopen. Het Rijksbrede Programma Circulaire Economie verhoogt de druk op (de)centrale overheden om er werk van te maken. Enschede en Losser hebben hierop vooruitlopend al het voortouw genomen en staat symbool voor de circulaire vernieuwing in Oost Nederland.
Ingevuld door de markt
De aanbestedingsmethode die gekozen is, komt erop neer dat niet vooraf een bestek gemaakt wordt waarin alle keuzes al zijn gemaakt en in voorwaarden zijn vastgelegd. ‘In plaats daarvan spreekt de gemeente een aantal circulaire ambities uit’, aldus een woordvoerder. ‘Hoe marktpartijen daaraan invulling denken te geven is aan de aanbieders om in te kleuren. Op basis van de visie die aanbieders presenteren rond het waar kunnen en willen maken van die verschillende ambities, vindt de voorselectie plaats. De drie beste aanbieders of coalities van aanbieders gaan een smaaktest in en de winnende partij daaruit krijgt de gunning. In deze Rapid Circular Contracting methode is er na de gunning sprake van een ontwikkelperiode, waarin de aanbieder, samen met de gemeente, uitwerkt wat de oplossingen zijn die het best passen bij de gemeentelijke ambities.

Meer inkooptrajecten
Op 4 oktober 2016 organiseert de gemeente een ‘marktdag circulair aanbesteden koude en warme dranken’. Daar wordt toegelicht hoe dit nieuwe, circulaire inkoopproces verloopt, hoe het Programma van Ambities eruit ziet en welke begeleiding de geselecteerde partijen van de gemeente en Stichting Circulaire Economie mogen verwachten. ‘Mocht de circulaire inkoop van koffie en thee een succes zijn, dan kunnen we deze manier van aanbesteden op veel meer inkooptrajecten toepassen – misschien wel op álle – toepassen’, aldus de voorlichter.

Meer informatie: