Samen vooruit in de circulaire economie:
CIRCLES inspireert en ondersteunt u met tools en praktische kennis.

Innovatiegerichte circulaire renovatie openbare ruimte

De gemeente Apeldoorn is bezig met de uitrol van haar circulair aanbesteedde straten van wijk De Parken. Het was voor de gemeente de eerste keer dat via een innovatie gerichte manier van uitvragen de markt werd uitgedaagd om met zo circulair mogelijke oplossingen te komen.

In de uitvraag werd gestuurd op de manier van samenwerken die de inschrijvende partij voor ogen heeft, in taakverdeling tussen gemeente en het consortium, tussen de consortiumpartijen onderling en tussen de uitvoerende partijen en de bewoners. Dat laatste is relevant rondom de hinderbeleving en is van waarde in relatie tot het afkoppelen van het hemelwater van alle aanliggende percelen van bewoners. Regenwater wordt straks niet meer door het riool afgevoerd maar moet weer bezinken in de tuin en de aannemer dient hierover de gesprekken over de mogelijkheden en het ontzorgen van bewoners te voeren.

In de winnende coalitie werken verschillende partijen samen, die in ‘normale’ aanbestedingen doorgaans niet onder één vlag opereren. Door een specialist op het groenbeheer en het ecologisch en op biodiversiteit gerichte beheer van de openbare ruimte te koppelen aan een financiële partij en aan professionals in communicatie en illustraties, is een team gevormd dat elkaar weet te versterken, buiten de gebruikelijke comfortzone van bestaande vakgebieden.

Bij deze vorm van aanbesteden, Rapid Circular Contracting (RCC) genaamd, wordt na de gunning een bepaalde uitwerkingsperiode ingelast waarin de opdrachtgever en opdrachtnemer in een soort ‘bouwteam 3.0’ elkaar vinden in het ontwikkelen van de best passende oplossing, binnen budget en in lijn met de gestelde ambities. Bij elke keuze die het team moet maken kan worden teruggegrepen op de vooraf aangegeven RCC principes, waarin telkens de vraag wordt gesteld wat er zo circulair is aan die optie en in welke mate er wordt bijgedragen aan meervoudige maatschappelijke meerwaarde. Eén van de principes geeft aan dat een kostenoverweging áltijd op basis van ‘Total Cost of Ownership’ dient te worden genomen.

De realisatie is nu in volle gang, maar de CleanTech Regio, waar Apeldoorn deel van uitmaakt, is voornemens om de komende tijd minimaal drie geheel uiteenlopende aanbestedingen op een zelfde manier uit te zetten. Ook om in die domeinen koplopers in de markt de ruimte te bieden excellente resultaten te realiseren en zo de lat voor circulaire economie telkens een stukje hoger te kunnen leggen.

De Roelofsgroep zelf is ook erg te spreken over deze manier van uitvragen. Woordvoerder Robby van den Broek noemde deze revival van vakmanschap in een bijeenkomst met partijen uit de bouwkolom “de redding voor de civiele techniek”.

Auteur: Sander Lubberhuizen (opdrachtgever aanbesteding gemeente Apeldoorn)