Samen vooruit in de circulaire economie:
CIRCLES inspireert en ondersteunt u met tools en praktische kennis.

Mestraffinage op boerderijschaal

De doelstelling van het project is het verduurzamen van de landbouw en in het bijzonder de melkveehouderij door middel van mestraffinage. Mest wordt omgezet in energie, kunstmest en hoogwaardige mestkorrels, die kunnen worden geëxporteerd of ingezet als grondstof in de kunstmestindustrie. Hiermee wordt ook gewerkt aan een oplossing voor het fosfaattekort. Meer weten, klik hier