Samen vooruit in de circulaire economie:
CIRCLES inspireert en ondersteunt u met tools en praktische kennis

Dienstverlening en advies

Eerstelijns dienstverlening via frontoffice

De accountmanagers in uw regio vormen de frontoffice, hét gezicht van circulaire economie voor uw regio en een onestopshop voor ondernemers. Vanuit de frontoffice biedt CIRCLES eerstelijns advies, gerichte contacten voor samenwerking en desgewenst ook diepgaande inhoudelijke kennis, tools en instrumenten.

Challenges

Met behulp van challenges biedt het cluster bedrijven een kosteneffectieve verdieping ten aanzien van circulair innoveren door specifieke kennis te valoriseren van kennisinstelling naar bedrijfsleven. Een challenge wordt uitgevoerd door een multidisciplinair onderzoeksteam in de vorm van een stage, een afstudeeropdracht of een excellentietraject.

Meedoen Praktische tools Ik heb een challenge

Business modellen voor de Circulaire Economie

Het smeden van innovatieve coalities in de keten en het sluiten van kringlopen vraagt om het ombuigen van traditionele verdienmodellen naar circulaire verdienmodellen. In de afgelopen jaren is door diverse partners in Oost Nederland onderzoek verricht naar Nieuwe Businessmodellen, die uitgaan van ‘meervoudige waardecreatie’. Professor Jan Jonker heeft een gestandaardiseerde aanpak ontwikkeld om traditionele modellen te veranderen in een circulair model.

Innovatieve coalities, met een kansrijke business- en value case, die willen overstappen op een circulaire manier van werken kunnen ondersteuning krijgen vanuit CIRCLES. CIRCLES biedt co-creatie trajecten aan voor het versneld ontwikkelen en implementeren van nieuwe businessmodellen in de keten. Tevens wordt ondersteuning geboden bij het oplossen van knelpunten op technisch, organisatorisch, bedrijfseconomisch of juridisch vlak.

Meedoen Praktische tools

Circulaire Economie Toolbox

CIRCLES ontwikkelt ook een toolbox met instrumenten die kunnen worden ingezet door ondernemers zelf, door partners en/of specialisten. In zijn algemeenheid onderscheidt het cluster behoeftes van:

  • individuele bedrijven
  • ketens
  • geografische locaties (nabijgelegen bedrijven, bijvoorbeeld op bedrijventerreinen).

De toolbox helpt ondernemers met concreet maken van circulaire mogelijkheden en behoeften, en deze te vertalen in operationele activiteiten.

Meedoen Praktische tools Ik wil graag een afspraak

AcCElerator

Met de regiopilot circulaire economie Oost-Nederland is succesvol aangetoond dat het mogelijk is om waarde te creëren door innovatieve coalities te smeden en ketens circulair te maken. Auping, Solid Pack en Interface hebben laten zien dat het mogelijk is om de kringloop en de businesscase te sluiten door grondstoffen uit de regio te halen, te recyclen en lokaal te produceren. Samenwerking in de keten is de sleutel tot deze successen.

Om het smeden van innovatieve coalities in de ketens van productiebedrijven of bedrijventerreinen te versnellen, heeft CIRCLES een AcCElerator ontwikkeld. Dit is een intensief programma voor lead productiebedrijven of bedrijventerreinen, die bij de koplopers willen horen in de transitie naar een circulaire economie. Met een gestructureerde aanpak wordt toegewerkt naar een sluitende business- en valuecase in de keten. Lessons learned en oplossingsrichtingen worden gedeeld met andere bedrijven en regio’s.

CIRCLES investeert € 4. 000,- in uw ketenontwikkeltraject. Schrijft u zich nu in voor het AcCEleratorprogramma. Slechts 10 plaatsen beschikbaar!

  • Inschrijving door leadproductiebedrijf
  • Keten van minimaal 3 bedrijven
  • In de sector bouw, maakindustrie of afvalbranche
  • Waarde ketenontwikkeltraject € 10.000,-
  • Bijdrage vanuit Circles: € 4.000,-
  • Eigen bijdrage ketenpartners: € 6.000,-

Meedoen Praktische tools “Ik wil aan de slag met mijn grondstofketen(s)”

Monitor & Learning Tool Circulair Inkopen

Circulair inkopen is nodig om er voor te zorgen dat we onze lineaire economie omzetten in een circulaire economie. Meteen voor de volle 100% lukt nog niet. Maar als opdrachtgevers er niet naar vragen duurt het nog langer voor de markt ook daadwerkelijk circulair gaat denken en werken.

De Monitor & Learning Tool Circulair Inkopen (CI) voor decentrale overheden van CIRCLES is hierin een hulpmiddel. Met deze tool willen CIRCLES, Stichting Circulaire Economie de mogelijkheden met betrekking tot het monitoren en uitwisselen van informatie tussen gemeenten bevorderen.

Meedoen Praktische tools ”Ik wil meer weten”