Samen vooruit in de circulaire economie:
CIRCLES inspireert en ondersteunt u met tools en praktische kennis

ACTUEEL

Circulaire Business Modellen, de uitdaging!

Op 20 november jl. vond op het terrein van de Gasfabriek in Deventer de CIRCLES werkconferentie plaats over Nieuwe Business Modellen in een Circulaire Economie. Deze conferentie was aanleiding voor een aantal bedrijven om hier... Lees meer

BLOG

Circulaire economie in het hoger onderwijs

Tijd wordt schaars. Er lijkt steeds minder van te zijn. Daarom hebben we haast. En van haast hebben we genoeg. Totdat de tijd op is….. Lees meer

AGENDA

PUBLICATIE

Algen: de dragers van onze circulaire economie

Algen zijn letterlijk de dragers van ons bestaan omdat 70-80-% van de hoeveelheid beschikbare zuurstof door algen wordt geproduceerd. Algen zijn daarnaast voedselrijk en in de toekomst kunnen zij dienen als grootste eiwitbron ... Lees meer

NIEUWS

Van de Bedrijventafel Metaalnijverheid

Naar aanleiding van de succesvolle ervaring van de Bedrijventafel Kunststoffen wordt ook in de metaalsector een factorenanalyse uitgevoerd om de externe ontwikkelingen in kaart te brengen. Op 26 no... lees verder

NIEUWS

Van de Bedrijventafel Kunststoffen

Een jaarlijkse update van de factorenanalyse en een projectvoorstel voor onderzoek naar circulariteit van de materiaalstroom, dat zijn de twee uitkomsten van de bijeenkomst Bedrijventafel Kunststoffen op 26 november waarbij kunststofbewerkers Ubbink, Apeldoorn Flexible Packaging, Vink Techniek, Ho... lees verder

NIEUWS

Restcapaciteit, meer dan alleen restproduct

De tweede Sigma symbiose (29 november j.l.) stond in het teken van ‘invulling geven aan elkaars beschikbare restcapaciteiten’. Restcapaciteit kan een restproduct zijn, maar bijvoorbeeld ook capaciteit in kennis, ruimten en machines. Als locatie is De Steck in Doetinchem gekozen. Een mo... lees verder