Dienstverlening

Leg nieuwe verbindingen

De basis wordt gelegd door het koppelen van de netwerken van de clusterpartners. De accountmanagers in uw regio vormen de frontoffice, hét gezicht van Circulaire Economie voor uw regio en een one-stop-shop voor ondernemers, overheden en (bewoners)initiatieven. Vanuit onze frontoffice bieden wij eerstelijns advies, gerichte contacten voor samenwerking maar desgewenst ook diepgaande inhoudelijke kennis. Het team van CIRCLES weet wat er speelt in de regio, in het land en in Europa op het gebied van Circulaire Economie.

Networkmapping en matchmaking – Essentieel voor het aangaan van nieuwe allianties is het in kaart brengen van bestaande initiatieven, proeftuinen, kennis en kunde. Onder CIRCLES Netwerk vindt u bedrijven, onderzoekers, studenten, gemeenten en (bewoners)organisaties die actief zijn in dit veld, maar mogelijk ook beschikken over een oplossing voor uw vraag.

Circulaire Economie Toolbox

Hiervoor ontwikkelt CIRCLES momenteel een toolbox met instrumenten die kunnen worden ingezet door ondernemers zelf, door partners en/of specialisten. In zijn algemeenheid onderscheidt het cluster behoeftes van:

  • individuele bedrijven
  • ketens
  • geografische locaties (nabijgelegen bedrijven, bijvoorbeeld op bedrijventerreinen).

De toolbox helpt ondernemers met concreet maken van circulaire mogelijkheden en behoeften, en deze te vertalen in operationele activiteiten.

“Ik wil graag een afspraak”

Challenges

Met behulp van Challenges biedt het cluster bedrijven een kosteneffectieve verdieping ten aanzien van circulair innoveren door specifieke kennis te valoriseren van kennisinstelling naar bedrijfsleven. De challenge wordt uitgevoerd door een multidisciplinair onderzoekteam in de vorm van, een stage, een afstudeeropdracht of een excellentie traject.

“Ik heb een challenge”

AcCElerator

Met de regiopilot circulaire economie Oost Nederland is succesvol aangetoond dat het mogelijk is om waarde te creëren door innovatieve coalities te smeden en ketens circulair te maken. Auping, Solid Pack en Interface hebben laten zien dat het mogelijk is om de kringloop en de businesscase te sluiten door grondstoffen uit de regio te halen, te recyclen en lokaal te produceren. Samenwerking in de keten is de sleutel tot deze successen.

Om het smeden van innovatieve coalities  in de ketens van productiebedrijven of bedrijventerreinen te versnellen, heeft CIRCLES een AcCElerator ontwikkeld. Een intensief programma voor lead productiebedrijven of bedrijventerreinen, die bij de koplopersgroep willen horen in de transitie naar een Circulaire Economie. Met een gestructureerde aanpak wordt toegewerkt naar een sluitende business- en valuecase in de keten.  Lessons learned en oplossingsrichtingen worden gedeeld met andere bedrijven en regio’s.

CIRCLES investeert € 4. 000,- in uw ketenontwikkeltraject. Schrijf je nu in voor het AcCElerator programma. Slechts 10 plaatsen beschikbaar!

  • Inschrijving door leadproductiebedrijf
  • Keten van minimaal 3 bedrijven
  • In de sector bouw, maakindustrie of afvalbranche
  • Waarde ketenontwikkeltraject € 10.000,-
  • Bijdrage vanuit Circles: € 4.000,-
  • Eigen bijdrage ketenpartners: € 6.000,-

“Ik wil aan de slag met mijn grondstofketen(s)”

Business modellen voor de Circulaire Economie

Het smeden van innovatieve coalities in de keten en het sluiten van kringlopen vraagt om het ombuigen van traditionele verdienmodellen naar circulaire verdienmodellen. In de afgelopen jaren is door diverse partners in Oost Nederland onderzoek verricht naar Nieuwe Businessmodellen, die uitgaan van ‘meervoudige waardecreatie’. Professor Jan Jonker heeft een gestandaardiseerde aanpak ontwikkeld om traditionele modellen te veranderen in een circulair model.

Innovatieve coalities, met een kansrijke business- en value case, die willen overstappen op een circulaire manier van werken kunnen ondersteuning krijgen vanuit Circles. Circles biedt co-creatie trajecten aan voor het versneld ontwikkelen en implementeren van nieuwe businessmodellen in de keten. Tevens wordt ondersteuning geboden bij het oplossen van knelpunten op technisch, organisatorisch, bedrijfseconomisch of juridisch vlak.