Programmaraad

CIRCLES is een netwerk. De initiatiefnemers en partners beogen geen nieuwe organisatie op te zetten, maar bestaande en nieuwe activiteiten op het thema Circulaire Economie te bundelen en versnellen.

Om de organisatie te professionaliseren wordt momenteel gewerkt aan de oprichting van een programmaraad. Deze raad adviseert het netwerk over strategische en operationele activiteiten, zoals de invulling van het programma/agenda, continuering van het netwerk na huidige projectperiode, organisatievorm van het netwerk e.d.