Samen vooruit in de circulaire economie:
CIRCLES inspireert en ondersteunt u met tools en praktische kennis.

Monitor & Learning Tool Circulair Inkopen

Circulair inkopen is nodig om er voor te zorgen dat we onze lineaire economie omzetten in een circulaire economie. Meteen voor de volle 100% lukt nog niet. Maar als opdrachtgevers er niet naar vragen duurt het nog langer voor de markt ook daadwerkelijk circulair gaat denken en werken.

Vanuit de rijksoverheid en provincie Gelderland zijn er allerlei ontwikkelingen die circulair inkopen hoog op de agenda zetten. Zo heeft de rijksoverheid het doel om in 2020 10% van de inkoop door overheidsorganisaties circulair te maken. En dat betekent voor de Gelderse gemeenten dat ze flinke stappen moeten zetten.

De Circulair Inkopen Monitor & Learning Tool (CIMoLT) voor decentrale overheden van CIRCLES is hierin een hulpmiddel. Met deze tool willen CIRCLES, Stichting Circulaire Economie de mogelijkheden met betrekking tot het monitoren en uitwisselen van informatie tussen gemeenten bevorderen. Het programma bestaat uit 4 masterclasses waar gemeenten aan kunnen deelnemen, het uitrollen van de monitoring tool en een afsluitende bijeenkomst toegankelijk voor alle gemeenten. De masterclasses zijn gericht op verschillende medewerkers binnen de gemeente (bestuur, beleid en uitvoering). Deelname aan een masterclass is mogelijk voor maximaal 3 personen per gemeente.

Omdat alle gemeenten met dezelfde problematiek aan de gang gaan maar niet iedereen in hetzelfde tempo en met dezelfde onderwerpen bestaat via de tool de mogelijkheid u als deelnemende gemeente te vergelijken met andere deelnemers. De gegevens uit de tool geven inzicht op verschillende niveaus (strategisch en operationeel) en thema’s (beleid, communicatie, inkoopcategorieën). Door het verzamelen en delen van deze informatie ontstaat een platform waarmee circulair inkopen enorme sprongen vooruit gaat maken. Met deze tool willen we deelnemende gemeenten de keuze geven om advies op maat te krijgen omtrent circulair inkopen. Handig voor gemeenten, provincies en overkoepelende organisaties!

De Monitor & Learning Tool CI is geïmplementeerd in Optimal SCANS van Optimal Planet en een doorontwikkeling van de pilot-benchmark die in 2017 gehouden is onder 12 Gelderse gemeenten. De nadruk komt dit jaar te liggen op het uitwisselen van praktische informatie rondom circulair inkopen en het samen en van elkaar leren! In het voorjaar worden 4 masterclasses gegeven en de tool wordt in het najaar van 2018 beschikbaar gesteld voor alle gemeenten in Gelderland.

Voor meer informatie over deelname aan de Monitor & Learning Tool CI: neem contact op met Roel Bottema (r.bottema@kplusv.nl) . Voor inhoudelijke vragen over de Monitor & Learning Tool CI: Reinier de Nooij van Optimal Planet (r.denooij@optimalplanet.nl).